اخبار

و در امور خیر باهم همکاری کنید

وتعاونوا باالبر وتقوا……
و در امور خیر باهم همکاری کنید
وکودکانی که بخاطر عدم تمکین خانواده هایشان از نظر مالی سالهاست در نوبت دریافت سمعک‌ دولتی هستند و بخاطر این زمان و نشنیدن دچار از دست دادن قدرت تکلم هم میشوند فقط برای یک سمعک ۵ میلیونی …..
با حمایت از محصولات ماهوند چه خرید چه تبلیغ وچه معرفی آن به دوستانتان مارا در حمایت از این کودکان یاری کنید
و گزارش این قطره قطره دریای نیکی را هر ماه در سایت به نظاره بنشینید
عرقیات وگلاب ماهوند
حامی کودکان کم شنوا وناشنوا بی بضاعت

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.